Algemene Voorwaarden

 1. Geldigheid algemene voorwaarden (AV)
  Op het gebruik van onze website (www.rosenfellner.nl) zijn onze algemene voorwaarden in de huidige versie van toepassing, in het bijzonder op alle bestellingen in onze webshop. Met behulp van de print- en bewaarfunctie van uw browser kunt u onze algemene voorwaarden opslaan en/of uitprinten.
 2. Contract en totstandkoming van contract
  Eigenaar van deze website en uw contractpartner voor online bestellingen uit de webshop:
  Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH
  An der Bahn 9
  3352 St. Peter in der Au, Oostenrijk
  Tel. +31 (0)15 2579936
  E-mail: webshop@rosenfellner.nl

  Manager: Monika Rosenfellner
  Bedrijfsdoel: Mühle und Naturkost 
  Oprichtingsjaar: 1932
  BTW-identificatienummer: ATU57991837
  DVR: 1013190
  Handelsregister: FN 248913z
  Rechtbank handelsregister: Landesgericht Steyr
  Autoriteit volgens ECG: BH Amstetten
  Kamerlidmaatschap: Bundesinnung der Müller, Lebensmittelhandel, Lebensmittelgewerbe
  Wettelijke voorschriften: Gewerbeordnung – GewO (www.ris.bka.gv.at)
  Firmeninfos gem. ECG / WKO Firmen A-Z

  U kunt producten uit ons vrijblijvende aanbod in de onlineshop selecteren en deze in het virtuele winkelmandje ophalen door op de knop “In winkelmand” te klikken.
  Aan het einde van het bestelproces kunt u uw verzamelde productselectie in het winkelwagentje bevestigen via de knop “Doorgaan naar afrekenen”.In de volgende bestelstap stuurt u uw bindende aanbod om te kopen met behulp van de knop “Nu betalen”.Een contract komt tot stand door het verzenden van uw bestelling en door onze levering/afhaling. De ontvangstbevestiging van uw bestelling houdt geen aanvaarding van uw contractaanbod in.
 3. Prijs
  Alle aangeboden prijzen zijn in EURO inclusief BTW. Leverings- en verzendkosten zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijzen, dit staat vermeld in de productbeschrijving. De transportkosten zijn zichtbaar in het winkelwagentje en op de orderbevestiging voor het sluiten van de overeenkomst. Ondanks alle inspanningen kunnen enige producten in de webshop of catalogus met een onjuiste prijs vermeld staan.
 4. Betalingsvoorwaarden
  Betaling voor de bestelling kan online worden gedaan met iDEAL of creditcard (Visa, Mastercard, Maestro), . Gegevensoverdracht wordt versleuteld volgens de nieuwste beveiligingsstandaarden. Onze contractpartner Mollie is verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling. Houd rekening met de algemene voorwaarden van Mollie bij het verwerken van betalingen.
 5. Aansprakelijkheid
  Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot grove nalatigheid en opzet, veroorzaakt door opzet of door grove nalatigheid. Schadeclaims in geval van lichte nalatigheid zijn uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor claims die voortvloeien uit de Wet productaansprakelijkheid. Verder geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor letselschade.
  Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH is alleen aansprakelijk voor haar eigen inhoud op de website van haar online shop. Voor zover links toegang tot andere websites mogelijk maken, is Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden die deze bevat. Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH neemt de inhoud van derden niet als haar eigen inhoud over. Als Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH kennis krijgt van illegale inhoud op externe websites, zal Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH de toegang tot deze websites onmiddellijk blokkeren. In het geval van een typefout of technische fout wordt de bestelling niet geaccepteerd.
 6. Plaats van uitvoering
  3352 St. Peter in der Au (Oostenrijk) wordt overeengekomen als de plaats van uitvoering voor alle contracten die met ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH) met ondernemers worden gesloten. De plaats van uitvoering voor consumenten is hun gebruikelijke verblijfplaats.
 7. Defecten
  Indien de goederen gebrekkig zijn, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Wij vragen u om rechtstreeks bij de bezorger te klagen over transportschade en ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH), webshop@rosenfellner.nl op de hoogte te stellen.
 8. Eigendom
  De goederen blijven eigendom van ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH) tot volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit de bestelling door u.
 9. Leveringsvoorwaarden
  De levering van de bestelde goederen vindt plaats op de verzendroute naar het in de bestelling opgegeven adres.
  Onderstaande levertijden zijn niet-bindende waarden, waaruit geen aanspraken kunnen worden afgeleid. Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door u opgegeven afleveradres in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden.
 10. Levering per Post
  Levering gebeurt per post en meestal binnen 3-10 dagen, maar binnen een maximum van 30 dagen. Momenteel leveren wij onze goederen uitsluitend binnen Nederland. Informatie over verzenden en verzendkosten vind je hier.

  Cadeaubon
  U kunt cadeaubonnen/vouchers per e-mail of per post ontvangen.
  Voor cadeaubonnen/vouchers, hetzij als waarde of voor een dienst (bv. een rondleiding door de molen, een bakseminar, enz.), is de vrachtvrije limiet uitgesloten.

  Indien de levering van de bestelde goederen niet mogelijk is om redenen waarvoor u verantwoordelijk bent, zullen de daaruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

  De gesloten overeenkomst vervalt indien levering ondanks herhaalde leveringspogingen door de leverancier niet mogelijk is. Voor dit doel worden door ons gemaakte en door u veroorzaakte kosten door ons ingehouden.
 11. Risico
  In het geval van u als klant gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant bij overdracht, maar in het geval van een verkoop per verzending, alleen bij overdracht van de goederen aan u of aan een door u aangewezen derde partij en een andere van de vervoerder. De overdracht is hetzelfde als u in verzuim bent met de aanvaarding.

  Informatie over verzending
 12. Herroepingsrecht
  Consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht binnen 14 dagen.

  Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van:
  a) Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
  b) Goederen die verzegeld worden geleverd en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, op voorwaarde dat de verzegeling na levering is verwijderd.
  c) Goederen die individueel zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op de bestelling van de klant.
  d) Diensten, als de dienst volledig door ons is geleverd.

  Herroeping
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH, An der Bahn 9, 3352 St. Peter in der Au, Oostenrijk, Tel. +31 (0)15 2579936, E-Mail: webshoprosenfellner.nl) door middel van een duidelijke verklaring (dit kan per brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen (dit kan per brief of e-mail). U kunt het herroepingsformulier gebruiken om uw herroeping te verzenden.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt verzonden.
  De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen en begint te lopen vanaf de dag dat u de goederen hebt ontvangen.

  Gevolgen van herroeping
  Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij uw kennisgeving van de herroeping van dit contract hebben ontvangen.
  Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor betalingen die u met creditcard heeft betaald, vragen wij u om uw rekeninggegevens voor de retouroverdracht. In geen geval worden er kosten aan u in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren om contracten voor de levering van de goederen terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd (afhankelijk van wat eerder is).

  Goederen moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping op de hoogte hebt gesteld, aan ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH, An der Bahn 9, 3352 St. Peter in der Au, Oostenrijk) worden geretourneerd.

  U draagt de kosten voor het retourneren van de goederen.

  U moet betalen voor elk waardeverlies van de goederen als het waardeverlies te wijten is aan een omvang met hen die verder gaat dan het onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen.
  Als u hebt gevraagd dat de diensten beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat gelijk is aan het deel van de diensten dat al is geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de diensten waarin het contract voorziet.
 13. Privacy
  Alle informatie over gegevensverwerking door ons (Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH) is te vinden in ons privacybeleid.
 14. Arbitragecommissie
  Op dit punt willen we wijzen op de alternatieve geschillenbeslechting, die via platforms in Oostenrijk en de EU kan worden gebruikt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit verkoop- of dienstenovereenkomsten met consumenten.
  In Oostenrijk is daartoe het Bureau van de Internetombudsman opgericht:
  http://www.ombudsmann.at/
  Procedurele richtsnoeren van de Internetombudsman voor alternatieve geschillenbeslechting in het kader van de AStG (AStG-bemiddelingsprocedure)
  http://www.ombudsmann.at/media/file/67.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_AStG- Verfahren.pdf

  De Europese Commissie (volgens EU-verordening nr. 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting) heeft hier het online platform “ODR” opgezet:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenstratificatiebureau.

  Ons E-mailadres: webshoprosenfellner.nl
 15. Overige
  Contract-, order- en zakelijke taal is Nederlands en/of Duits.
  Het Oostenrijkse recht is van toepassing, de toepasselijkheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.

  De plaats van jurisdictie en plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van de verkoper als onze contractpartner / klant een bedrijf is. Voor klanten of “consumenten” in de zin van de wet op de consumentenbescherming is de respectieve bevoegde rechtbank van de woonplaats of gewone verblijfplaats van de klant van toepassing zoals overeengekomen.

Als u als klant deze verkoopvoorwaarden schendt en Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH er niets aan doet, betekent dit niet dat Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH afstand doet van haar rechten. Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH blijft gerechtigd haar rechten uit te oefenen in geval van een andere/hernieuwde schending van de verkoopvoorwaarden door u als klant.

Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

St. Peter in der Au, 01.09.2021